درباره ما

درباره ما ....

Who We Are

شفاتوس

شرکت شهیر فخرآوران توسعه سلامت با مدیریت آقای علی اکبر حسن زاده از سال ۱۳۹۷ در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات شروع به فعالیت نموده است.