حریم خصوصی

حریم خصوصی ....

شامل بخشی از اطلاعاتی است که اپلیکیشن تاچ طب ذخیره می‌کند که این اطلاعات را کاربران به صورت مستقیم در فرآیند ثبت نام، ارسال درخواست خدمت، تماس با مرکز تماس و یا روش‌های مشابه در سامانه ثبت می‌کنند. این اطلاعات شامل نام، نام خانوادگی، کد ملی، تاریخ تولد، ملاحظات پزشکی، اطلاعات افراد زیر مجموعه، شماره تلفن همراه و در صورت نیاز شماره تلفن ثابت، آدرس، آدرس پست الکترونیکی و اطلاعاتی از این دست می‌باشد. علاوه بر اطلاعاتی که به صورت مستقیم در سامانه ثبت می‌شود، برخی از اطلاعاتی که در نتیجه استفاده از خدمات اپلیکیشن تاچ طب تولید می‌شود نیز، ذخیره خواهند شد.